FAQ Category: Renovatie

5 posts

Waar bestaat een funderingsonderzoek uit?

Deze bestaat minimaal uit de volgende onderdelen: archiefonderzoek bekijken constructief verband zetting en zettingverschillen. pandinspectie: aard van de scheurvorming, mate van scheurvorming, belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting). bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef) grondwaterstand, NAP maatvoering. gegevens […]

Welke onderzoeken zijn er allemaal gedaan?

Casco funderingsonderzoek Lintvoeg-en vloerwaterpassingMet een lintvoegpassing wordt de stand van een pand in kaart gebracht. Dat wordt gedaan door het verloop van een horizontale voeg (de voeg tussen de bakstenen) te meten. Hoe schuiner deze wegloopt, hoe groter de scheefstand. […]

Wat is een fundering?

De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt.Er zijn drie typen funderingen te onderscheiden, te weten: funderingen op staal, roosterfunderingen en (houten)paalfunderingen. De Zeeburgerdijk 59-109 is gebouwd op (houten)paalfunderingen.