Waar bestaat een funderingsonderzoek uit?

Deze bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • archiefonderzoek
 • bekijken constructief verband
  • zetting en zettingverschillen.
 • pandinspectie:
  • aard van de scheurvorming,
  • mate van scheurvorming,
  • belendende panden worden hierbij ook bekeken (lintvoegmeting en vloerveldmeting).
 • bodemopbouw (ivm mogelijke negatieve kleef)
  • grondwaterstand,
  • NAP maatvoering.
 • gegevens metingen en constateringen inspectieputten
  • houtsoort van de palen (vuren of grenen) en de aard van de aantasting (agressief of niet). Bij twijfel keuring SHR.
  • onderlinge paalafstanden en de paaldikte
  • bepaling van de belasting en de belastbaarheid van de palen door het onder spanning zetten van de paal/palen
 • uitkomst lab onderzoeken houtmonsters *wanneer uitgevoerd
  • Uiteindelijk zal een rapport van het onderzoek een beoordeling geven van de conditie van een gehele fundering, hieruit valt een handhavingstermijn af te leiden.

Resultaat van het funderingsonderzoek was dat de fundering dusdanig was aangetast dat het maximaal 10 jaar mee zou kunnen gaan. Daarom is er voor gekozen om tijdens deze renovatie de fundering te herstellen. Hierdoor kunnen we niet in onze woningen blijven tijdens de renovatie en worden we tijdelijk in een wisselwoning gehuisvest.