Wordt mijn huur na de renovatie verhoogd?

Ja er zal een huurverhoging plaatsvinden. De woning wordt dusdanig gerenoveerd dat het wooncomfort veel zal toenemen.

Kosten voor herstelwerkzaamheden en onderhoud mogen niet worden doorberekend door Eigen Haard maar verbeteringen waaronder isolatie wel. Door de isolatie zal ook de energierekening dalen.

De hoogte van de huurverhoging wordt bekend als de werkzaamheden definitief worden vastgelegd in de technische brochure. De huurverhoging wordt individueel per woning bepaald en wordt deel van het renovatievoorstel waar je mee moet instemmen.

Is er eventueel een overgangsregeling?

Is de huur van de nieuwe woning meer dan € 50,- per maand hoger dan de huidige huur, ontvang je geen huurtoeslag en is je belastbaar jaarinkomen niet hoger dan € 43.295 (prijspeil 2017), dan heb je in bepaalde gevallen recht op een huurgewenningsbijdrage.

Hoe vraag ik huurgewenning aan?

Je kunt de huurgewenning schriftelijk aanvragen bij Eigen Haard tot zes maanden nadat je bent verhuisd. Het is belangrijk om de juiste inkomensgegevens mee te sturen. Daarom ontvangt Eigen Haard graag van alle leden van het huishouden een recente IB 60 verklaring. De IB 60 verklaring is aan te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe hoog is huurgewenningsbijdrage?

Over de eerste € 50 verschil ontvang je geen bijdrage. Over de rest van het verschil (tot een maximum van € 130) ontvang je de volgende bijdrage:

  • Het eerste jaar 75%
  • Het tweede jaar 50%
  • Het derde jaar 25%

Een rekenvoorbeeld:
Uw oude huur: € 350
Uw nieuwe huur: € 500
Verschil tussen oude en nieuwe huur: € 150
U ontvangt huurgewenningsbijdrage over € 100 (€ 150 minus € 50)
Bijdrage eerste jaar: € 75 (75% van €100)
Bijdrage tweede jaar: € 50 (50% van €100)
Bijdrage derde jaar € 25 (25% van €100)