Veel gestelde vragen

Alle vragen die aan ons gesteld worden proberen we te beantwoorden. En als deze voor iedereen relevant is zetten we ‘m hier in de lijst zodat er een mooi en duidelijk overzicht ontstaat.

Heb je ook een vraag of vragen die hier nog niet tussen staan laat het ons weten.

Huur

Huurtoeslagregels 2018

Wanneer kom je in aanmerking voor huurtoeslag?

Dat is onder andere afhankelijk van je belastbaar inkomen. De hoogte van de huurtoeslag is namelijk afhankelijk van je inkomen, je vermogen en natuurlijk de hoogte van de huur. Hieronder vindt je de inkomensgrenzen en vermogensgrenzen. Als je over deze bedragen heen gaat, dan heb je geen recht meer op huurtoeslag. Hoe minder je verdient hoe meer huurtoeslag je uiteindelijk wordt toegekend.

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag moet je minimaal aan de volgende voorwaarden voldoen;

 • Je bent 18 jaar of ouder.
 • Je huurt een zelfstandige woonruimte. (Als je bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte).
 • Je staat bij de gemeente ingeschreven op je woonadres.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
 • Je (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog. De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag. Én het (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Ben je alleenstaand of heb je een toeslagpartner?

Ben je alleenstaand, en verdien je in 2018 méér dan € 22.400,- of heb je meer dan € 30.000,- aan vermogen, dan kom je niet meer in aanmerking voor huurtoeslag. Je mag samen ook niet meer dan € 60.000,- aan vermogen hebben. Verdien je minder dan € 15.700,- én voldoe je aan alle andere voorwaarden dan ontvangt je de maximale toeslag van € 354,- per maand.

Met toeslagpartner

Heb je een medebewoner die in aanmerking komt als “toeslagpartner”, dan mag je samen niet meer dan € 30.400,- verdienen. Je mag samen ook niet meer dan € 60.000,- aan spaargeld (vermogen) in bezit hebben. Iedere andere medebewoner (niet je toeslagpartner) mag ook niet meer dan € 25.000,- aan vermogen bezitten. Je ontvangt maximaal een gezamenlijke toeslag van € 358,- per maand als je samen minder verdient dan € 23.219.

Huurtoeslag als je studeert

Ook in 2018 kan je als student in aanmerking komen voor huurtoeslag. Je moet aan een paar extra regels voldoen wil je in aanmerking komen voor huurtoeslag.
Je moet tenminste ouder dan 18 jaar zijn, én je moet een zogenaamde “zelfstandige woonruimte” huren. Wat onder “zelfstandige woonruimte wordt verstaan kan je hieronder lezen. Ben je bovendien jonger dan 23 jaar dan mag je huur niet meer dan € 417,34 euro bedragen. Tenslotte mag je niet meer dan € 30.000,- aan spaargeld in bezit hebben (vermogen). Als je nog studeert en ouder dan 23 bent of je hebt een kind dan gelden er andere regels. De huur mag in dat geval maximaal € 710,68 bedragen.

Welke ruimte komt in aanmerking als zelfstandige woonruimte?

De regels voor de term “zelfstandige woonruimte” zijn voor 2018 niet gewijzigd.
Een woning komt in aanmerking voor huurtoeslag als het een zelfstandige woonruimte is. De woning moet tenminste beschikken over:
een eigen woon en/of slaapkamer
een eigen keuken met aanrecht, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel
een eigen toilet met waterspoeling

Onder zelfstandige woonruimtes worden de volgende woningen gerekend en hiervoor kan je huurtoeslag aanvragen:

 • appartement
 • rijtjeswoning
 • woonwagen
 • gesplitste woning op 1 huisnummer
 • gedeelde etage
 • waterwoning
 • recreatiewoning
 • woonruimte voor begeleid wonen of een groepswoning voor ouderen

Voldoet je woning niet aan de genoemde criteria? In uitzonderingsgevallen is het mogelijk om alsnog in aanmerking te komen voor huurtoeslag.

Let op, dit zijn de regels voor 2018.

Category: Huur

Ja er zal een huurverhoging plaatsvinden. De woning wordt dusdanig gerenoveerd dat het wooncomfort veel zal toenemen.

Kosten voor herstelwerkzaamheden en onderhoud mogen niet worden doorberekend door Eigen Haard maar verbeteringen waaronder isolatie wel. Door de isolatie zal ook de energierekening dalen.

De hoogte van de huurverhoging wordt bekend als de werkzaamheden definitief worden vastgelegd in de technische brochure. De huurverhoging wordt individueel per woning bepaald en wordt deel van het renovatievoorstel waar je mee moet instemmen.

Is er eventueel een overgangsregeling?

Is de huur van de nieuwe woning meer dan € 50,- per maand hoger dan de huidige huur, ontvang je geen huurtoeslag en is je belastbaar jaarinkomen niet hoger dan € 43.295 (prijspeil 2017), dan heb je in bepaalde gevallen recht op een huurgewenningsbijdrage.

Hoe vraag ik huurgewenning aan?

Je kunt de huurgewenning schriftelijk aanvragen bij Eigen Haard tot zes maanden nadat je bent verhuisd. Het is belangrijk om de juiste inkomensgegevens mee te sturen. Daarom ontvangt Eigen Haard graag van alle leden van het huishouden een recente IB 60 verklaring. De IB 60 verklaring is aan te vragen bij de Belastingdienst.

Hoe hoog is huurgewenningsbijdrage?

Over de eerste € 50 verschil ontvang je geen bijdrage. Over de rest van het verschil (tot een maximum van € 130) ontvang je de volgende bijdrage:

 • Het eerste jaar 75%
 • Het tweede jaar 50%
 • Het derde jaar 25%

Een rekenvoorbeeld:
Uw oude huur: € 350
Uw nieuwe huur: € 500
Verschil tussen oude en nieuwe huur: € 150
U ontvangt huurgewenningsbijdrage over € 100 (€ 150 minus € 50)
Bijdrage eerste jaar: € 75 (75% van €100)
Bijdrage tweede jaar: € 50 (50% van €100)
Bijdrage derde jaar € 25 (25% van €100)

Category: Huur

Load More