Veel gestelde vragen

Alle vragen die aan ons gesteld worden proberen we te beantwoorden. En als deze voor iedereen relevant is zetten we ‘m hier in de lijst zodat er een mooi en duidelijk overzicht ontstaat.

Heb je ook een vraag of vragen die hier nog niet tussen staan laat het ons weten.

Planning

De volgende bewonersbijeenkomst zal in ergens in april 2019 zijn. Hou ook de agenda in de gaten voor alle bijeenkomsten en overleggen.

Category: Planning

Ja

Uit de technische onderzoeken is gebleken dat de staat van het pand en de fundering zodanig zijn dat er grondig moet gerenoveerd. Dit kan niet gebeuren terwijl het pand bewoond wordt.

De verbouwing zal beginnen rond eind 2020 en ongeveer een jaar later klaar zijn. Het moment waarop u uit je huidige woning moet vertrekken en weer terug kan komen verschilt per bewoner en wordt uitvoerig met je besproken.

In ieder geval hebt ALTIJD het recht om terug te keren.

Category: Planning

In het begin van 2019 worden het concept projectplan met iedere bewoner gedeeld. Op dat moment wordt er ook een bewonersavond georganiseerd en zijn en huisbezoeken van de bewonersbegeleider van Eigen Haard.

Op dat ogenblik weten we in grote lijnen wat er gaat gebeuren en wanneer. Kijk ook het overzicht van het proces voor meer informatie en data.

Category: Planning

Load More