De nieuwe voordeur

Tijdens de aangekondigde werkzaamheden begin februari zijn er naast funderingsonderzoek ook kozijnen geplaatst en een nieuwe voordeur op 75A. Dit zijn proeven om te weten of alles past en naar behoren functioneert.

De nieuwe (proef) voordeur heeft veel los gemaakt bij de bewoners. Door de 6 raampjes is het natuurlijk privacy gevoelig en zijn er vraagtekens over de veiligheid en isolatiewaarde. Daarnaast vinden bewoners de voordeur gewoon ronduit lelijk. Bewoners hebben dan ook bezwaar gemaakt bij Eigen Haard.

In dit bericht willen we graag toelichten in wat voor zin de Bewonerscommissie hier inspraak op of informatieplicht naar bewoners toe heeft.

De inspraak van de Bewonerscommissie

Hebben we niet. We kunnen vrijblijvend advies geven over de plannen van Eigen Haard, maar het is aan Eigen Haard om te bepalen of ze iets met het advies doen. Natuurlijk komen er veel onderwerpen voorbij tijdens de gesprekken waaronder ook de kozijnen en deuren. Maar niet in detail. Het gaat dan voornamelijk over de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen en wat de eventuele veranderingen voor consequenties hebben voor de bewoners.

De informatieplicht

Wij als Bewonerscommissie willen jullie graag van zoveel mogelijk zaken en afspraken op de hoogte brengen. Maar tijdens de besprekingen en het opstellen van het conceptplan mogen we dat inhoudelijk nog niet. Pas als Eigen Haard zelf zaken publiek maakt kunnen wij dat ook. De nieuwsbrief over de voordeur en de bezwaren ligt vanaf vandaag (10 maart 2021) bij alle bewoners in de bus. Dus daarom plaatsen wij ook pas vandaag dit bericht.

De nieuwe voordeur

Eigen Haard heeft aangegeven de voorgevel van het pand weer terug te brengen naar de oorspronkelijke stijl met de bouwregels van nu. Zie de twee foto’s hieronder voor een indruk.

Wij hebben het terugbrengen naar de oude stijl ondersteund. We vinden dat complex (en de buurt) daar erg van opknapt, vriendelijker oogt en het de architect eer aan doet. Wel hebben we een aantal belangrijke aandachtspunten ingebracht.

  • Het moet voldoen aan de isolatie en duurzaamheidseisen om label A te halen
  • Het glas moet voldoen aan de veiligheidseisen van de politie. Zowel in de deur zelf als de raampjes erboven (Politiekeurmerk).
  • Mogelijkheden tot privacy. Met meer glas moeten mensen de mogelijkheid hebben dit af te schermen.

Eigen Haard heeft aangegeven het op alle punten met ons eens te zijn en dit ook te waarborgen.

  • De deur en het kozijn er omheen gaan voldoen aan de duurzaamheidseisen om label A te halen.
  • Het glas en de deur voldoen aan het politiekeurmerk veilig wonen.
  • De privacy is niet iets waar Eigen Haard standaard in voorziet, maar heeft aangegeven dat de bewoner het zicht door de raampjes mag belemmeren op de manier hoe dat bij het huis past, net als bij alle overige ramen.

Conclusie

De deur als zodanig kunnen we niet tegenhouden als bewonerscommissie, maar wij vinden wel dat de voordeur die wordt geplaatst na de renovatie, beter kan. Dus met de verhoudingen zoals de architect bedoeld had, met gebobbeld glas (beter voor de privacy), de deurklink op de juiste hoogte en de onderkant ook gelijk aan de originele deur. Als je dan voor de originele look gaat, deze dan ook zo dicht mogelijk benaderen, niet ongeveer. Dit gaan we dan ook adviseren aan Eigen Haard. Zodra we hier wat over te melden hebben zullen we dat weer delen.