De geschiedenis van ons pand Indië 2

In 1909 werd woningbouw vereeniging Eigen Haard opgericht. In datzelfde jaar kreeg architect J.W.H. Leliman de opdracht voor het ontwerp van Indië 1: het wooncomplex tegenover ons met benedenwoningen met daarboven een bovenhuis met eigen opgang. Het ontwerp werd gemaakt in samenspraak met het bestuur.

De goede samenwerking met J.H.W. Leliman leidde ertoe dat hij later nog Indië 2 op de strook tussen dijk en lozingskanaal mocht ontwerpen, de Zeeburgerdijk 59-109. De beide complexen vormen eigenlijk een architectonische eenheid, ondanks de verschillen. Zij vormen niet een dubbel portret, maar een vervolg in denkwijze van één en dezelfde architect die op verschillende manieren probeert uiting te geven aan zijn ideeën met steeds een nieuwe vormgeving.

Het is een gemeentelijk monument en maakt deel uit van de bouwstroming de Amsterdamse school.

Indië 2 staat dwars op het eerder gebouwde laagbouwcomplex Indië 1. In de zichtlijnen van de straten van Indië 1, de Lombok-, Djambi- en Padangstraat heeft het complex Indië 2 torenachtige verhogingen van vier verdiepingen. De overige eenheden zijn in twee en drie verdiepingen uitgevoerd. Het complex heeft een grote diversiteit in haar dakuitvoeringen.

100+ jaar leven

Al die mensen die hier in gewoond hebben, hun kinderen hebben zien opgroeien, hebben genoten van de zon in de tuin, het water, het uitzicht. Zoveel verhalen. We gaan proberen daar een paar van op te tekenen. Een pand is zoveel meer dan de stenen en de visie van een architect. Uiteindelijk zijn wij het die er betekenis aan geven, het tot leven wekken.

Renovaties

Bij een Renovatie rond 1980 zijn details verloren gegaan, zoals roeden in de ramen. Bij Indië 1 zijn de roeden weer terug naar de laatste renovatie in 2017. Kijken of dat bij ons ook mag gebeuren net als de balkonnetjes.

Op een rij

Officiële of officieuze naamIndië 2 (Indische Buurt)
AdressenZeeburgerdijk 59-109
Postcodes1094AA, 1094AB, 1094AC, 1094AD
Plaats (provincie)Amsterdam (Noord-Holland)
OpdrachtgeverEigen Haard
Oorspronkelijke functieEtagewoningen / appartementen
Betrokken architectWillem Leliman
Aanvang en oplevering1914 – 1916
Renovatie 1?
Renovatie 21980 –
Renovatie 32022-2021

Bronnen: