Communicatie Eigen Haard

22 posts

Op deze pagina vind je alle brieven die er door Eigen Haard zijn verstuurd. Mocht je er één hebben gemist laat het ons weten. Je hebt als bewoners recht op deze informatie en het is cruciaal om te kunnen handelen waar nodig.

Tijd om je wensen en behoefte te uiten en vragen te stellen!

Eigen Haard heeft 18 augustus een belangrijke nieuwsbrief bij je in de bus gedaan. In deze nieuwsbrief is onder andere informatie opgenomen over de planning, de huisbezoeken, het individuele renovatievoorstel en de spreekuren. Nu is het moment aangebroken waar je als bewoner rechtstreeks je vragen, behoeftes en wensen kan uitten naar Eigen Haard.

Planning vertraagd

Op 10 april 2019 kregen wij te horen van Eigen Haard dat er na een intern overleg was besloten het project en dus de onderhandelingen met de Bewonerscommissie tijdelijk stil te leggen.

Eerste nieuwsbrief bij iedereen in de bus!

Gister hebben 2 leden van de bewonerscommissie bij iedereen de eerste periodieke nieuwsbrief in de bus gedaan. Het is een gezamenlijke nieuwsbrief van Eigen Haard en de bewonerscommissie. Met deze nieuwsbrief willen we je een zo’n goed mogelijk inzicht geven in het proces en waar we nu staan.

Inspectieronde woningen

Eigen Haard heeft de StielGroep opdracht gegeven achterstallig onderhoud weg te werken. Ze beginnen vanaf 26 februari en zullen dit in clusters doen, dus kan een tijdje duren voordat je aan de beurt bent.