Planning vertraagd

Op 10 april 2019 kreeg de bewonerscommissie van Eigen Haard te horen dat er na een intern overleg was besloten het project tijdelijk stil te leggen.

Op 23 april heeft iedere huurder een brief ontvangen waar Eigen Haard heeft aangegeven dat de planning, die in de nieuwsbrief van januari stond, niet gehaald gaat worden. Eigen Haard heeft meer tijd nodig voor het uitwerken van de plannen.

Deze vertraging heeft niets te maken met de onderhandelingen die wij als bewonerscommissie voerden met Eigen Haard. Die gingen voorspoedig en waren we aan het afronden. Afhankelijk van de plannen die Eigen Haard straks aan ons presenteert zullen we bepalen of deze onderhandelingen deels opnieuw gevoerd moeten worden.

Eind mei gaat Eigen Haard ons allen laten weten wat de stand van zaken is.