Welstand Amsterdam geeft positief advies bouwplannen van Eigen Haard

Op 26 juni 2019 is het bouwplan van Eigen Haard door de welstandscommissie van Amsterdam beoordeeld. Dit gaat voornamelijk over de buitenkant van ons pand. Het aangezicht.

Het plan

In het plan wat Eigen Haard heeft ingediend wordt beschreven hoe de staat van het pand gaat zijn na de verbouwing. En dan vooral de buitenkant. De kleur van de kozijnen, deuren, dakpannen. Hoe muren worden hersteld, de balkons, enz.

Kort door de bocht komt het er op neer dat het qua kleurstelling en gebruikte materialen gaat lijken op Indië 1, onze overburen. Niet zo verrassend natuurlijk omdat de panden vlak naar elkaar zijn gerealiseerd door dezelfde architect.

Welstand Amsterdam

De commissie Welstand beoordeeld namens het bestuur of een plan aan alle wettelijke eisen voldoet. Ten goede komt aan leefgenot van de buurt en de stad en tevens de culturele rijkdom in stand houd of juist versterkt. Het geeft een niet bindend advies. Uiteindelijk worden de werkelijke beslissing genomen door het bestuur. Voor ons pand geldt dat we een gemeentelijk monument zijn en er dus meer regels zijn waar de bouw zich aan moet houden.

De bijeenkomst op 26 juni 2019

Hier kreeg Eigen Haard de kans het ingediende plan officieel toe te lichten en vragen van de commissie te beantwoorden. Dit is standaard procedure en belangrijk in het proces. Ook de bewonerscommissie was uitgenodigd om daar bij aanwezig te zijn. Ook wij hebben onze duit in het zakje kunnen doen en kunnen vertellen wat wij belangrijk vinden.

Alle standaard aanpassingen zijn uiteindelijk goedgekeurd door de welstandscommissie. Ze waren blij met de verbeteringen en wij als Bewonerscommissie denken ook dat het weer een mooi pand gaat worden in de straat.

Op 13-08 2020 is het plan officieel goedgekeurd onder voorwaarden. De aanvraag is terug te lezen op de site van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Zeeburgerdijk 59 t/m 109 1094AA Amsterdam

Zaaknummer: Z2020-O000239
Aanvraagnummer: 4884497
Advies aan: Stadsdeel Oost

CRK monumenten – Z2020-O000239-002 – Aanvraag vergunning Gemeentelijk monument
Behandeld: 18-03-2020 door Commissie 2B