De Investerings-Commissie heeft de begroting voor de renovatie goedgekeurd

Sinds april 2019 hebben de onderhandelingen met Eigen Haard stil gelegen. Dit was omdat Eigen Haard onverwachts intern moest uitzoeken of alle projecten die ze hebben budgettair mogelijk waren.

Afgelopen donderdag 13 februari 2020 hebben we (eindelijk) te horen gekregen dat ons project door de Investerings-Commissie is besproken en budgettair is goedgekeurd.

Dat houdt in dat we 24 februari weer om tafel gaan zitten met Eigen Haard om inhoudelijk verder te werken aan het projectplan. Dit zal de basis vormen waarop de renovatie wordt uitgevoerd.

Het uiteindelijke plan wordt natuurlijk aan iedere bewoner opgestuurd en er wordt een bewonersavond voor georganiseerd. Hoe het proces verder verloopt is hier te lezen.

Door deze vertraging is natuurlijk ook de planning, die eerder door Eigen Haard was opgestuurd, ernstig vertraagd. Hoe de nieuwe planning er uit gaat zien is nog niet bekend.