Vergadering BC nr. 10 (5 september 2018)

Op deze vergadering hebben we voornamelijk het concept sociaal plan van Eigen Haard besproken. Het is een eerste versie dus er zijn zeker op- en aanmerkingen. Het is nu aan ons om voor het volgende overleg dit te verzamelen en met Eigen Haard te delen zodat we naar een volgende versie kunnen.