Ondersteuning en hulp

Hier vind je alle instanties die bij dit proces betrokken zijn en wat ze voor je kunnen betekenen + de instanties die betrokken zijn bij huren in het algemeen.

Onderaan kun je ook je eigen hulpvraag publiceren of juist aanbiedingen om je medebewoners te helpen. Samen komen we verder!

De bewonerscommissie
We zijn er de belangen te behartigen van iedere huurder in het pand Indië 2. Heb je vragen over het proces naar Groot onderhoud en/of Renovatie. Wil je ons ergens opmerkzaam wilt maken. Neem contact met ons op.

Straks weer samen met jou op de Zeeburgerdijk 🙂

Servicedesk Eigen Haard
Voor de dagelijkse dingen maar ook klachten en overlast.

Arlandaweg 88
Postbus 67065
1060 JB Amsterdam
(020) 6 801 801

Aanspreekpunten bij Eigen Haard
Bewonersbegeleider Ilse van Wijk
Bewonersbegeleider Meriam van der Zwaard
Projectopzichter Dennis de Groot
Projectleider Agnes van Mourik


(020) 6 801 801& via e-mail
(020) 6 801 801 & via e-mail
(020) 6 801 801
(020) 6 801 801

Geschillencommissie
Er is sprake van een geschil als er onenigheid is en het lukt niet om er samen uit te komen. Bijvoorbeeld wanneer de klacht volgens jou niet naar tevredenheid is afgehandeld.
De Geschillencommissie is geen ‘rechter’, maar adviseert de Raad van Bestuur van Eigen Haard en gebruikt het Reglement Geschillencommissie Eigen Haard om een geschil te beoordelen. Op basis van een advies neemt de Raad van Bestuur een beslissing. De geschillencommissie is onpartijdig en behandelt alle binnengekomen stukken strikt vertrouwelijk.

Arlandaweg 88
Postbus 67065
1060 JB Amsterdam
(020) 6 801 801

Stichting !WOON
Helpt ook de bewonerscommissie binnen dit proces maar bied ook individuele hulp. Het geeft bewoners informatie en advies over huren, kopen, energie, organisatie en participatie. We zijn een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, het belang van de bewoners staat voorop. adviseren bewoners over. Ze helpen met oplossen van problemen rond huren, onderhoud, renovatie, Verenigingen van Eigenaren, energie, woning zoeken, prettig wonen voor ouderen en andere woning en woonomgeving gerelateerde zaken. Deze diensten zijn gratis voor bewoners, het is een service die betaald wordt door de gemeente.

Algemeen inloopspreekuur: 
2e Boerhaavestraat 46
1091 AN Amsterdam
woensdag van 09.00 tot 12.00 uur
maandag van 18.30 tot 20.00 uur

HBO-Argus
De overkoepelende organisatie voor bewonerscommissies en huurders van Woningstichting Eigen Haard. Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen op het gebied van wonen en van de woonomgeving in de ruimste zin des woords, van de huurders van in de gemeente Amsterdam gelegen woningen, in beheer en in eigendom van de verhuurder.

p/a A. van der Horststraat 2
1065 GX Amsterdam
(020) 4 083 982

De huurdersfederatie Alert
Is een federatie van lokale huurdersverenigingen van woningcorporatie Eigen Haard. Voor onderwerpen die de hele regio aangaan is het eenvoudiger voor deze huurdersverenigingen om samen te werken in een federatie. Denk bijvoorbeeld aan de jaarlijkse huurverhoging. Dit is waar Alert in actie komt.

p/a A. van der Horststraat 2
1065 GX Amsterdam
(020) 4 083 982

De Nederlandse woonbond
Komt landelijk op voor de belangen van huurders en staan voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare wijken en sterke huurdersorganisaties. Net als de consumentenbond kun je er lid van worden en ondersteunen ze je waar ze kunnen.

Nieuwe Achtergracht 17
1018 XV Amsterdam
(020) 5 517 700

Huurcommissie
Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem. De eerder genoemde Stichting !WOON kan je weer helpen bij deze procedures.

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
(0800) 4 887 243


Aanbod

Hulp bij klusjes
Soms heb je gewoon wat hulp nodig bij dingen. Waar je zelf niet aan toe komt of niet meer (alleen) kan maar het leven zoveel fijner maken.  Ik ben Erik en help je graag. Kleine moeite groot plezier. Bel me of mail me.


Verzoekjes

Plaats je verzoek met onderstaand contact formulier!


Ook een oproep of verzoek plaatsen of reageren?

Stuur het formulier hieronder in. De reacties gaan in eerste instantie altijd via ons dus de privacy is gewaarborgd.