Vergadering BC nr. 11 (26 september 2018)

Deze vergadering is voornamelijk om ons voor te bereiden op het overleg van 1 oktober 2018 en onderling af te stemmen.

Op onze agenda stond:

1. Sociaal plan

We hebben het concept van Eigen Haard grondig bekeken en dit vergeleken met andere Sociale plannen van zowel Eigen Haard als andere woningbouwverenigingen bij andere projecten. Hieruit hebben we een nieuwe versie van het Sociaal plan ontwikkeld die we tijdens de vergadering hebben besproken.

2. Technische Brochure

We hebben het concept van de Technische Brochure nog niet maar we hebben wel een aantal van andere projecten kunnen bekijken. We hebben vragen verzameld over onder andere hoe de TB verbonden is aan de eerdere gemaakte onderzoeken, rapporten en het ontwerp van de architect (die we ook nog niet gezien hebben).