Overleg met Eigen Haard 1 oktober 2018

Vandaag was een korte vergadering omdat veel van de onderdelen nog in een opstartfase zitten. Daardoor is er nog geen mogelijkheid om er op detail in te gaan. We het gehad over de volgende onderwerpen:

1. Concept Sociaal plan

Wij als commissie hebben een voorstel gedaan voor de basis. Deze is opgebouwd uit het voorstel van Eigen Haard en andere Sociale plannen die wij hadden verzameld. Zo proberen we tot de beste versie te komen die er is. Toegespitst op onze situatie bij Indië 2.

2. Concept Technische Brochure

Deze is nog in een dusdanige stadium dat er nog geen feedback van ons op kan worden gegeven. Wel heeft Eigen Haard een beetje verteld wat er zo in komt te staan en hebben we de 3D rendering van ons pand kunnen bekijken en hoe het programma in staat is daar dwarsdoorsnedes van te maken.

3. Planning

De planning houd de vaart erin maar we beginnen toch achter te lopen met zowel het Sociaal PLan als de Technische Brochure. Dus zijn we extra vergaderingen aan het inplannen. In hoeverre dat voldoende zal zijn zal moeten blijken.

4. Huisbezoeken + tijd in een wisselwoning.

Eigen Haard gaat in de toekomst op huisbezoek bij iedere bewoner. Wij als bewonerscommissie proberen zoveel mogelijk inzicht te krijgen wat er op deze huisbezoeken besproken gaat worden en op welke manier de bewoners individueel betrokken worden bij de aanpassingen van hun woningen en wat aanpas mogelijkheden zijn. Daarnaast hebben we kort gesproken over hoe we de tijd die iedere terugkerende bewoner in een wisselwoning zit zo kort mogelijk te laten zijn.