Vergadering BC nr. 12 (3 oktober 2018)

Vandaag ging het natuurlijk over het Sociaal Plan en wat er besproken is tijdens het overleg met Eigen Haard op 1 oktober 2018. We hebben op onze versie ervan nog geen feedback, Daarom hebben we het vooral gehad over hoe we de hoeveelheid werk dat op ons afkomt kunnen organiseren en overzichtelijk kunnen houden en dus zo aan de planning die er nu ligt kunnen voldoen.