Overleg Eigen Haard 18 juni 2018

Op deze vergadering hadden we het over de volgende onderwerpen:

    • Invulling bewonersavond 2 juli 2018
    • Voorlopige Planning, volgende vergadering 25 juni.
    • Voortgang second opinion

Bewonersavond

We hebben gekozen voor een inloopavond. Zodat iedereen zelf kan bepalen wanneer ze komen en weer gaan. Dus geen centrale presentatie maar de mogelijkheid om grote borden met de informatie te lezen en persoonlijk vragen te stellen aan Eigen Haard medewerkers en of de bewonerscommissie. Ook zullen de architect en de constructeur aanwezig zijn. We hopen dat iedereen die komt zijn vragen beantwoord krijgt. Ook zal iedereen voorzien worden van een uitgeprinte versie van de borden en zullen wij als Bewonerscommissie de bewoners de mogelijkheid geven aan te geven hoe ze op de hoogte willen worden gehouden en vragen we hun mening m.b.t. de plannen van Eigen Haard. De uitnodiging voor de avond zal morgen verstuurd worden door Eigen Haard.

Voorlopige planning

Regelmatig kijken we of de data die er eerder geprikt zijn om te vergaderen of bepaalde onderzoeken en ontwerpen af te hebben nog kloppen. En zonodig passen we deze aan. Op dit ogenblik staat de start van de bouw gepland voor oktober 2020 en zijn er geen grote verschuivingen te melden.

Second opinion

We sturen erop dat de second opinion binnen is voor 2 juli. We hebben de sleutel ontvangen voor een visuele inspectie door Duyts bouwconstructies.