Verslagen

dit bericht

Verslagen van de overleggen met Eigen Haard en de eigen vergaderingen van de Bewonerscommissie.