Vergadering BC nr. 8 (18 juli 2018)

Deze avond stond in het teken van:

  • Voorkeursscenario Indië 2
  • Aanbeveling BC (reactie op voorkeursscenario)
  • Inloopspreekuur

Voorkeursscenario

De opmerkingen die we geplaatst hadden bij het voorkeursscenario zijn door Eigen Haard aangepast. Het voorkeursscenario zoals het er nu ligt is goed en volledig.

Aanbeveling Bewonerscommissie

Onze officiële reactie op het voorkeursscenario van Eigen Haard is een aanbeveling waar we aangeven dat we akkoord zijn met de conclusie op basis van de gedane technische onderzoeken. Daarnaast zullen we een aantal punten extra onder de aandacht brengen zodat die terug gaan komen in het sociaal plan. Tijdens de vergadering hebben we die aanbeveling definitief gemaakt.

Inloopspreekuur

We hebben nu 3 inloopspreekuren gehad. In totaal zijn er 9 bewoners gekomen. Het waren fijne waardevolle gesprekken. Toch gaan we er even mee stoppen. Het is nu zomervakantie en we gaan de ontwikkelfase. Wanneer we weer beginnen gaan we op een later moment besluiten. Mensen kunnen natuurlijk nog steeds een persoonlijke gesprek aanvragen.

Wat er ter tafel komt

We hebben besloten dat we bij alle bewoners persoonlijk op bezoek gaan. Met als doel om persoonlijk contact te maken, hoe ze geïnformeerd willen worden en hoe ze tegen de plannen aankijken.