We stoppen tijdelijk met de inloopspreekuren

We hebben de afgelopen maand 3 inloopspreekuren gehad. Van deze inloopspreekuren hebben 9 bewoners gebruik gemaakt. Het waren fijne gesprekken en we hebben gezien dat het van waarde is. Toch stoppen we er voorlopig even mee. Na de zomer worden de gesprekken met Eigen Haard hervat en gaan we praten over het concept ontwerpplan. In deze nieuwe fase van het proces en de activiteiten daarbinnen gaan we kijken hoe we dit het best kunnen vorm geven.

Tot die tijd kun je ons natuurlijk altijd bereiken via de mail en telefoon en is het mogelijk om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek.