Resultaten bewoners onderzoek

In 2017 is er onder de bewoners een enquête verspreid. Dit is een standaard stap van die Eigen Haard doet als ze zo’n proces naar een onderhoudsingreep ingaat. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de woonwensen van de bewoners en de gebreken aan het pand.

Het is een generiek onderzoek en wordt alleen gebruikt, samen met de technische onderzoeken, om het voorkeursscenario te bepalen. Er is in die enquête is ook een oproep gedaan aan bewoners om zich aan te melden als mogelijk lid voor de te vormen bewonerscommissie.

Dit zijn de resultaten:

Er zijn 83 enquêtes verstuurd en 52 huishoudens hebben de enquête ingevuld en teruggestuurd. Een goede respons van 63%. Op dit moment geven de bewoners voor tevredenheid over hun huidige woning gemiddeld een 5,9. De grootste gebreken die bewoners ervaren zijn van tocht (62%), vocht/schimmel (57% ) en gehorigheid van buiten (50%). De top 3 van woonwensen die bewoners aangeven zijn warmte isolatie (79%), verbeteren geluidsisolatie tussen de woningen (77%) en verbeteren geluidsisolatie naar buiten (71%). Van de respondenten is 35% voor renovatie, 19% wenst sloop/nieuwbouw, 17% wil dat er helemaal niets gebeurt, 15% wenst alleen wat groot onderhoud en 13% weet het niet.