Uitvoering onderzoek fundering

In week 11, van 12 t/m 16 maart 2018 is er een funderingsonderzoek uitgevoerd.
Dit onderzoek is noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de fundering.

Door het graven van een inspectieput kan de fundering visueel worden geïnspecteerd. Er wordt gekeken naar eventuele breuk of vervorming van de funderings-onderdelen. Er worden foto’s van de fundering genomen en de fundering wordt ingemeten. Indien van toepassing vindt er mechanisch houtonderzoek plaats en worden er houtmonsters afgenomen ten behoeve van laboratoriumonderzoek.

Er zijn twee funderingsputten gegraven ter hoogte van Zeeburgerdijk 61-63 en Zeeburgerdijk 93A.