Irma

2 posts

Wat is er nu gaande?

Eigen Haard heeft de overleggen met de bewonerscommissie wegens het corona virus opgeschort. Lees op de site van Eigen Haard wat de andere maatregelen zijn en het meest recente nieuws.

Uitvoering onderzoek fundering

In week 11, van 12 t/m 16 maart 2018 is er een funderingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de fundering. Door het graven van een inspectieput kan de fundering visueel worden […]