proces

5 posts

Wat is er nu gaande?

Eigen Haard heeft de overleggen met de bewonerscommissie wegens het corona virus opgeschort. Lees op de site van Eigen Haard wat de andere maatregelen zijn en het meest recente nieuws.

Eerste nieuwsbrief bij iedereen in de bus!

Gister hebben 2 leden van de bewonerscommissie bij iedereen de eerste periodieke nieuwsbrief in de bus gedaan. Het is een gezamenlijke nieuwsbrief van Eigen Haard en de bewonerscommissie. Met deze nieuwsbrief willen we je een zo’n goed mogelijk inzicht geven in het proces en waar we nu staan.