Gekwalificeerd advies opgestuurd naar Eigen Haard

Op 11 juli 2021 hebben we met de input van jullie en de uitkomst van de bewonersraadpleging het gekwalificeerd advies uitgebracht aan Eigen Haard over het Concept Projectplan. Eigen Haard heeft vanaf die datum twee weken om er op te reageren.

Het gekwalificeerd advies bestaat uit een heel aantal specifieke adviezen. Toegespitst op de onderwerpen die terugkomen in het concept projectplan en de raadpleging. Eigen Haard moet op elk gegeven advies een schriftelijke reactie geven. En aan de bewonerscommissie beargumenteren waarom ze het advies wel of niet over neemt.

Na het advies traject, ontvangen alle bewoners van Eigen Haard een brief over de uitkomst van het adviestraject en het vervolgproces. Daarin informeren ze ons ook over de huisbezoeken, wanneer we het renovatievoorstel ontvangen en wanneer de spreekuren zullen zijn. Dit gaat allemaal in overleg met de bewonerscommissie.

Voorlopige planning

Laatste aanpassing: 9 november 2022

Alle toekomstige data die hieronder staan zijn inschattingen en zullen we aanpassen zodra het veranderd. Maar het geeft wel een idee wanneer je (op z’n vroegst) je klaar moet maken voor verhuizing. Wanneer je moet verhuizen zal nooit een verrassing zijn. Je weet altijd ver genoeg van te voren waar je aan toe bent.

  • Datum onbekend: Definitieve plattegronden met indeling, de radiatoren, wand-/contactdozen en de standaard keuken. Deadline reactie op de plattegronden 15 december 2022.
  • 17 november 2022: Opruimdag 10.00 tot 13.00 uur. Container bij Zeeburgerdijk 89 en op de Zeeburgerdijk 89a kun je je kringloopspullen inleveren.
  • Begin december 2022: Start renovatie fase 5 en 4 (huisnummers 101-109 & 91-99)
  • 15 december 2022: Opruimdag 10.00 tot 13.00 uur. Waar de container staat wordt later bekend
  • Medio januari 2023: Start renovatie fase 3 (huisnummers 81-89)
  • Begin maart 2023: Start renovatie fase 2 (huisnummers 69-79)
  • Medio april 2023: Start renovatie fase 1 (huisnummers 59-69)
  • Januari/februari 2024: Start oplevering woningen en terugkeer naar eigen woning of andere woning binnen het complex.