De reële invloed van de bewonerscommissie op de plannen van Eigen Haard en waarom de komende bewonersraadpleging zo belangrijk is.

Gedurende het proces hebben we als bewonerscommissie behoorlijk geworsteld met waar we nou werkelijk invloed op hebben binnen het complexe proces naar renovatie. En die invloed is jammer genoeg beperkt. 

Wat is Eigen Haard verplicht?

Eigen Haard heeft vanuit de landelijke en gemeentelijk afspraken slechts een informatieplicht en gaat met ons in overleg over de plannen en documenten die ontwikkeld worden voor de bewoners. Niet om werkelijk samen tot een conceptplan te komen maar om te toetsen of het wel voldoende aansluit op de verwachtingen en wensen van de bewoners.

Als bewonerscommissie kunnen wij tot de raadpleging vrijblijvend advies geven op de plannen maar Eigen Haard bepaald wat het daar mee doet. Pas als wij wettelijke onregelmatigheden constateren of afspraken niet worden nagekomen zijn ze verplicht te handelen. 

Onze werkwijze tijdens het proces

Wij hebben daarom vooral zorgvuldigheid geëist. We hebben ze dan ook zonder uitzondering gewezen op die onzorgvuldigheden en toegezien op de correcties daarvan. Veel vragen gesteld over de gemaakte keuzes en actief de kijk van bewoners op deze keuzes onder het voetlicht gebracht. Ook hebben we bewoners onvriendelijke keuzes proberen terug te draaien (vanuit de adviesrol) wat maar zeer beperkt is gelukt. Dit allemaal op basis van de documenten die Eigen Haard met de bewonerscommissie heeft gedeeld.

En we zijn blijven hameren op het handhaven van de juiste procedure en afspraken. Ook daar waren er behoorlijk wat uitdagingen wat zelfs tijdelijk tot opschorting van de overleggen heeft geleid.

En dan ons laatste punt was de duidelijke communicatie naar de bewoners toe. We hebben ook daar proberen Eigen Haard input te geven over wat de brieven doen met een bewoner en in hoeverre het heldere taal is. In complexe projecten als deze is iets goed uitleggen een uitdaging, zeker als je als Eigen Haard deze materie zo goed kent dat het moeilijk is voor te stellen waarom een uitleg niet werkt.

Waar het wel telt

Nu het conceptplan op de mat ligt is er wel een reële invloed mogelijk. En dat is met het gekwalificeerd advies wat wij uitbrengen aan Eigen Haard. Dit is niet vrijblijvend. Hier moet Eigen Haard steekhoudend beargumenteren waarom ze bepaalde keuzes maken. Hier ligt nog een kans om het plan aan te scherpen. En dat doen we samen met jullie.

De bewonersraadpleging

Is het middel om dit te doen. Samen met een onafhankelijk onderzoeksbureau stellen we een vragenlijst op (met voldoende ruimte voor eigen input) die we naar alle bewoners met een vast contract sturen. Jullie antwoorden bepalen wat ons advies aan Eigen Haard gaat zijn.

Het gekwalificeerd advies

Met alle feedback van jullie schrijven we als bewonerscommissie een gekwalificeerd advies. Die wordt gedeeld met de gemeente en Eigen Haard. Eigen Haard moet dit serieus nemen en waar mogelijk het advies overnemen in het uiteindelijke individuele renovatievoorstel. Waar ze dat besluit dat niet te doen moet ze beargumenteren waarom. 

Dus laat je horen! Dit is het moment waar wij als bewoners en bewonerscommissie nog kunnen bijsturen. Als bewonerscommissie hopen we dat jullie het allemaal invullen. Hoe meer feedback hoe beter resultaat.