Fundering

2 posts

Second opinion aangevraagd

Om zeker te weten dat de resultaten van de onderzoeken en de daaraan gekoppelde conclusies kloppen, hebben we als bewonerscommissie specifiek voor het funderingsonderzoek een onafhankelijke second opinion aangevraagd.

Uitvoering onderzoek fundering

In week 11, van 12 t/m 16 maart 2018 is er een funderingsonderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek is noodzakelijk om meer zekerheid te krijgen over de kwaliteit van de fundering. Door het graven van een inspectieput kan de fundering visueel worden […]