Aankondiging Bouwtechnische onderzoeken

In deze brief geeft Eigen Haard aan dat het met de resultaten van het woonwensenonderzoek een renovatieplan gaat maken. Tevens worden de volgende onderzoeken aangekondigd:

  • Inventarisatie van de bouwtechnische staat door inspectie van gevels, daken, woningen en buitenruimten, hiervoor wordt met de bewoner vooraf een afspraak gemaakt.
  • Inscannen van het complex om een 3d model te maken, in januari 2018.
  • Constructieve onderzoeken, de hoogte van de voorgevel en van de begane vloer wordt gemeten om te kijken of het complex scheef staat. Ook wordt in de woningen gekeken naar eventuele aanwezige scheuren, in februari 2018.