Inventarisatie woonwensenonderzoek Indië 2

Dit betrof een generieke inventarisatie die Eigen Haard naar alle bewoners stuurt als ze een proces voor een onderhoudsingreep starten. Het is bedoeld om inzicht te krijgen in de woonwensen van de bewoners en de gebreken aan het pand. De resultaten kun je hier lezen.
Het is een generiek onderzoek en wordt alleen gebruikt, samen met de technische onderzoeken, om het voorkeursscenario te bepalen. Er is in de inventarisatie ook een oproep gedaan aan bewoners om zich aan te melden als mogelijk lid voor de te vormen bewonerscommissie.