Verslag bewonersavond van 10 oktober 2017 en aankondiging woonwensenonderzoek

In het verslag wordt melding gemaakt van:

  • De bewonersavond is bezocht door 19 huishoudens.
  • Het doel van de avond was informeren en informatie ophalen
  • De onderzoeken die gaan plaats vinden, zoals: bouwkundige staat, asbest, fundering, etc.
  • Aankondiging woonwensen onderzoek
  • Oprichten bewonerscommissie
  • Voorlopige planning
  • Mening van bewoners over: hun woning, complex en woonomgeving, etc.
  • Vragen: moeten bewoners bij renovatie hun woning uit?