Uitnodiging kennismaking 30 januari 2018

Deze brief is niet naar alle bewoners verstuurd maar alleen naar de mensen die hadden aangegeven zitting te willen nemen in de bewonerscommissie. Dit waren 27 personen. Deze kregen meer inzicht in wat de rol en het werk is van een bewonerscommissie.

Tijdens de avond is er door deze mensen een 8 koppige bewonerscommissie gekozen. Tevens zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Vanuit Eigen Haard is mevrouw van Mourik als projectleider aangewezen en gaat ze overleggen voeren met de bewonerscommissie ook is ze verantwoordelijk voor de communicatie.
  • Mevrouw van Mourik geeft aan dat er eerst technisch onderzoek gedaan moet worden voordat er plannen kunnen worden gemaakt.
  • Er is geen sprake van sloop aan gezien het een gemeentelijk monument betreft.
  • Huurcontracten blijven behouden als bewoners in hun eigen woning blijven. Terugkeer is gegarandeerd.
  • Een volgend overleg met de net gekozen bewonerscommissie wordt afgesproken op 19 februari 2018 (verslagen van deze en opvolgende overleggen vind je terug binnen het nieuws.