Overleg met Eigen Haard 16 april 2018

Tijdens deze avond hebben we het gehad over de voortgang van de technische onderzoeken en hoe de volgende stap gezet gaat worden. Namelijk het opstellen van een voorkeursscenario door Eigen Haard. Dit is een A4tje aan tekst waar Eigen Haard uitleg geeft waarom het kiest voor een bepaalde plan van aanpak. Hier is nog niets in detail uitgewerkt. Dit gebeurd in de volgende fase (de ontwikkelingsfase) in het proces na de bewonersavond die nu gepland staat voor 2 juli 2018. Op deze avond wordt het voorkeursscenario aan de bewoners voorgelegd en is er ruimte voor feedback en extra uitleg. Uitnodigingen voor deze avond volgen nog.

Ook hebben we het gehad over de controle van hang en sluitwerk, elektra en gas. Hoe de communicatie van Eigen Haard naar de bewoners toe daar beter had gekund en hoe de werkzaamheden verlopen. Als commissie hebben we de vraag gesteld waarom dit nog moest gebeuren voor de renovatie. Eigen Haard heeft aangegeven dat de timing niet perfect was maar bedoeld is om tot de renovatie iedereen veilig en vertrouwd te laten wonen.

Vandaag heeft onze voorzitter F. Callender namens de bewonerscommissie het participatieplan ondertekend. In dit document zijn afspraken vastgelegd over o.a. het proces, omgangsvormen, open en eerlijke informatie uitwisseling en werkafspraken tussen eigen Haard en de bewonerscommissie. Meer hierover lees je hier en daar kun je ook het participatieplan helemaal inzien.