We hebben het participatieplan met Eigen Haard ondertekend

Wij als bewonerscommissie en Eigen Haard zitten in een overleg om het pand Indië 2 met in totaal 85 woningen aan de Zeeburgerdijk 59-109 te onderzoeken en zo nodig te verbeteren. Om te waarborgen dat de samenwerking goed verloopt hebben beide partijen op 16 april 2018 het participatieplan ondertekend.

Om goed te kunnen werken met elkaar zijn duidelijke afspraken nodig. Hiervoor is door de jaren heen in samenwerking met huurdersfederatie Alert een participatieplan ontwikkeld. Denk hierbij aan afspraken over het proces, omgangsvormen, open en eerlijke informatie uitwisseling en werkafspraken.

Doelstelling

Zowel Eigen Haard als de bewonerscommissie hebben hiermee de inspanningsverplichting op zich genomen om door middel van overleg samen tot een door de bewoners gedragen plan te komen. Binnen de voor het project geldende randvoorwaarden (technische mogelijkheden, financiële haalbaarheid, bouwregelgeving) neemt Eigen Haard de ideeën van de bewoners mee in een eventueel toekomstig plan en het daarbij horende sociaal plan.

Natuurlijk gelden onverminderd de wettelijke regelingen en afspraken, zoals de Wet op het overleg huurders /verhuurder. En mocht het zijn dat de bewonerscommissie en Eigen Haard niet tot volledige overeenstemming komen.  Dan kan de bewonerscommissie op dat moment gebruik maken van haar gekwalificeerd adviesrecht. Wordt geen overeenstemming bereikt, kunnen beide partijen een beslissing vragen bij de rechter.

Het is dus niet zo dat deze ondertekening de onafhankelijkheid en daadkracht van de bewonerscommissie verkleind.

Lees hier het hele participatieplan.