Overleg met Eigen Haard 19 februari 2018

Onze eerste overleg met Eigen Haard als bewonerscommissie. Op 30 januari zijn we gekozen uit een groep van 27 medebewoners.

We gaan ons uiterste best doen om jullie belangen te behartigen en goed inzicht te krijgen in onze rol, onze rechten als commissie en als bewoners. Zodat het proces naar een onderhoudsingreep van Eigen Haard tot een zo’n goed mogelijk resultaat weten te brengen voor alle betrokkenen en dat het prettig wonen wordt voor de komende decenia.

In dit overleg ging het vooral over wat er van een bewonerscommissie verwacht wordt en wat er wettelijk is vastgelegd. En hoe wij goed kunnen samenwerken met Eigen Haard. Wij als individuele commissieleden hebben veel te lezen over wet en regelgeving om goed in onze schoenen te staan. Hier zullen we de komende tijd hard mee bezig zijn.

Tijdens het overleg zijn o.a. ook de volgende onderwerpen aan bod gekomen:

  • Mevrouw van Luttikhuizen van “Stichting! Woon” wordt voorgesteld als externe adviseur voor de bewonerscommissie. De bewonerscommissie gaat dit voorstel eerst intern bespreken voordat ze hiermee akkoord gaan.
  • In het blad IJopener is de verkeerde informatie opgenomen, daar is sprake van sloop. Dit is onjuiste informatie, Eigen Haard gaat uitzoeken hoe deze informatie tot stand is gekomen.
  • De rapportages van de onderzoeken zijn naar verwachting eind mei 2018 gereed.
  • Eigen Haard heeft het participatieplan voorgelegd. BC en Eigen Haard zullen deze na akkoord ondertekenen.
  • We hebben besloten om gezamenlijk een periodieke nieuwsbrief uit te gaan sturen waar de bewoners op de hoogte worden gehouden van de gedane werkzaamheden en dat wat er nog op stapel staat.