Terugblik op een jaar lang jullie vertegenwoordigen

Er is al weer een jaar voorbij. Het was een stevige rit met een hoge leercurve en wat loopings.

Vorig jaar op 30 januari zijn we als leden van de bewonerscommissie gekozen. Op 11 februari hadden we onze eerste vergadering. We zijn nu 20 bewonerscommissie vergaderingen, 9 overleggen met Eigen Haard, 1 second opinion, 1 bewonersavond, 4 inloopspreekuren, 4 bezoeken aan bewoners, heel veel mailtjes, documenten en telefoontjes verder.

En de afgelopen week hebben jullie daar een nieuwsbrief van Eigen Haard over ontvangen die ook wat terugblikt en aangeeft hoe het proces verder verloopt inclusief een voorlopige planning.

De uitdagingen die nu voor ons liggen:

  • Een goed sociaal plan ontwikkelen – dit is voor 90% compleet.
  • Een technische brochure die uitvoerig en helder verteld wat er technisch staat te gebeuren – 1e versie ontvangen.
  • Plattegronden toetsen op juistheid en aangeboden opties – nu 2e ronde waar we ze op typeniveau beoordelen.

De komende twee maanden moet uitwijzen of we deze drie elementen kwalitatief zodanig krijgen dat we er in concept achter staan. Op dat moment wordt het conceptplan met jullie gedeeld en komt er een bewonersavond (waarschijnlijk in april) om dit te bespreken met Eigen Haard, de architecten en ons.