Overleg met Eigen Haard 23 juli 2018

Vandaag hebben we gesproken over de volgende onderwerpen:

  • De bewonersavond, wat ging er goed, en wat kan er beter.
  • Over het voorkeursscenario en onze goedkeuring erop plus onze aanbevelingen
  • Hebben we geëvalueerd hoe de eerste fase (de oriëntatiefase) van het proces is gelopen.

Alles is niet vlekkeloos gegaan maar uiteindelijk zijn de gedane onderzoeken degelijk gedaan en is daarom het voorkeursscenario zoals het daar nu ligt, de enige juiste. HIerbij sluiten we de oriëntatiefase af, en in september starten we met de ontwikkelfase. We gaan o.a. het sociaal plan samenstellen en worden de eerste ontwerpen met ons gedeeld.