Vanwege het coronavirus tijdelijk geen overleggen tussen Eigen Haard en de BC

De maatregelen van de regering treffen ook ons proces. Omwille van de gezondheid van iedereen is het niet verstandig bijeenkomsten te hebben.

Eigen Haard zegt er dit over:

We beperken zoveel mogelijk de contacten. Wij willen niet dat iemand een risico loopt. Daarom hebben wij besloten overleggen met Alert, Huurdersverenigingen en Bewonerscommissies voorlopig, maar in ieder geval tot 6 april te laten vervallen.

Wat betekent dit verder voor onze huurders?
Op onze site staat de laatste informatie m.b.t. onze dienstverlening. Deze pagina houden we actueel.

Een bijzondere situatie
Zorg goed voor u zelf. Zorg goed voor elkaar. Deze bijzondere tijd vereist van iedereen aanpassingen, begrip en verantwoordelijkheidsbesef. Want voor iedereen is de situatie anders.  Laten we samen zoeken naar oplossingen. Naar wat wel kan. Of naar een manier waarop het verantwoord is.  Maar vooral, met begrip voor elkaars situatie.

Het is natuurlijk erg jammer dat we nu weer vertraagd worden. We waren net weer serieus opgestart (24 februari) sinds de stillegging door Eigen Haard vorig jaar april.

Natuurlijk zal alles wat we digitaal of telefonisch kunnen afhandelen gewoon doorgaan, maar sommige dingen kunnen alleen maar afgerond worden door bij elkaar te komen.

We hopen dat de vertraging mee gaat vallen en dat we binnenkort een gedegen projectplan aan jullie kunnen voorleggen tijdens de nog nader te plannen bewonersavond.