Vergadering BC nr.13 (31 oktober 2018)

Vandaag hebben we het overleg met Eigen Haard van 29 oktober nabesproken. Tijdens die vergadering werden de eerste grove versies van de plattegronden aan ons getoond. Wij als bewonerscommissie zien dat er nog veel moet gebeuren om de kwaliteit te krijgen die wij als bewoners verdienen en dat er nog veel werk te verrichten is voor de volgende en laatste bewonersavond.

De agendapunten waren:

  1. Verslag Eigen Haard 1 oktober
  2. Notulen BC 3 oktober
  3. Nabespreking vergadering 29 oktober
  4. duurzaamheid expert BC
  5. Reactie van Eigen Haard op concept Sociaal Plan
  6. Concept Technische Brochure
  7. Participatieladder versie 23 oktober