Veel gestelde vragen

Print

Voor wie geldt stadsvernieuwingsurgentie?

De stadvernieuwingsurgentie geldt voor de officiële hoofdbewoner van het adres.

De urgentie geldt ook voor:

  • Partner en kinderen van de hoofdbewoner die staan ingeschreven op het adres
  • Medehuurders die op het huurcontract vermeld staan

Krijgen inwonenden of kinderen die niet meeverhuizen ook een urgentie?

Alleen kinderen die niet meeverhuizen kunnen een semi-stadsvernieuwingsurgentie aanvragen. Hierdoor kunnen zij met voorrang in aanmerking komen voor zelfstandige woonruimte. Daarbij moeten zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Minstens 23 jaar oud
  • Een inkomen waarmee de huur kan worden betaald
  • 5 aaneengesloten jaren op het adres staan ingeschreven in het bevolkingsregister
  • N.B. Als vóór de renovatiedatum geen passende woonruimte is gevonden, vervalt de urgentie.

Hoe kan ik een semi-stadsvernieuwingsurgentie aanvragen?

Je kunt bij de bewonersbegeleider aangeven dat je hiervoor in aanmerking wilt komen.