Veel gestelde vragen

Print

Kan ik op elke woning reageren bij Woningnet?

Nee, je kunt alleen reageren op woningen die passen bij je persoonlijke situatie. Van belang zijn de grootte van je huishouden, de grootte van de woning en je inkomen.

Let vooral op de informatie in de woningadvertentie. Hierin staan de belangrijkste richtlijnen en eisen.

Woningnet geeft de volgende informatie:

De volgende zaken verdienen zeker uw aandacht:

Log eerst in

Wanneer u een woning zoekt, is het belangrijk dat u eerst inlogt bij woningnet.nl. Alleen wanneer u ingelogd bent, ziet u de woningen waarvoor u in aanmerking komt en waarop u ook echt kunt reageren. U hoeft dan niet steeds zelf in de advertentie te kijken wat de maximale inkomensgrens is en of de huur past bij uw inkomen.

Zorg ervoor dat alle gegevens in uw inschrijving juist zijn. Dat geldt zeker voor uw inkomen.

Uw inkomen bepaalt voor welke woningen u in aanmerking komt en of u voorrang krijgt op woningzoekenden met een hoger inkomen. Vul daarom het inkomen in dat op uw Inkomensverklaring van de Belastingdienst staat vermeld. Uw inkomen wordt bij toewijzing altijd door de corporatie gecontroleerd. Als dan blijkt dat u niet het juiste inkomen heeft opgegeven, kan de woning alsnog aan u voorbij gaan. Lees in de folder Inkomensberekening hoe u het juiste inkomen opgeeft in uw inschrijving.

Voorlopige positie 

Ingelogd ziet u altijd uw persoonlijke woningaanbod, maar ook uw voorlopige positie. De voorlopige positie geeft op dat moment aan wat uw positie is op de ranglijst van de betreffende woning. Hiermee kunt u zelf bepalen of u kans maakt op de woning. De voorlopige positie kan tot op het einde van de reactietermijn wijzigen. Dit is afhankelijk van de overige woningzoekenden die continue reageren.

Inkomensgrenzen

De woningcorporaties verhuren de woningen aan mensen met een inkomen tot maximaal € 40.024 (verzamelinkomen van het huishouden, kinderen niet meegerekend). De wet biedt ruimte  om een deel van de woningen ook open te stellen voor woningzoekenden met een jaarinkomen van maximaal € 44.655. In elke woningadvertentie kunt u zien wat het maximale inkomen is waarmee u op de woning kunt reageren.

Corporaties moeten van de overheid hun woningen passend toewijzen. Dit betekent dat de huur van de woning moet passen bij het inkomen en de samenstelling van het huishouden van de woningzoekende. Lees hierover meer.

Het aantal personen

In de woningadvertentie staat vermeld voor hoeveel personen de woning minimaal en/of maximaal bestemd is. Welke personen er tot het huishouden worden gerekend leest u hier.

Voorrang

In iedere woningadvertentie staat of er voorrang wordt gegeven aan speciale groepen. Bijvoorbeeld voorrang voor stadsvernieuwingskandidaten, 65-plussers, woningzoekenden met een medische indicatie of mensen die al in dezelfde gemeente wonen. Als u tot een van deze voorrangsgroepen behoort, heeft u meer kans op de woning. In de advertentie ziet u ook of er voorrang is voor lage inkomens

Woning voor gezinnen (buiten de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen)
Deze woningen zijn uitsluitend bestemd voor gezinnen, die bestaan uit de woningzoekende zelf en tenminste één kind van nog geen 18 jaar. Ook een eenoudergezin kan voor de woning in aanmerking komen. Bij een deel van de woningen voor gezinnen gaan gezinnen met tenminste drie kinderen van nog geen 18 jaar voor op andere gezinnen. Als dat het geval is, staat dit in de advertentie vermeld.

Voorrang voor kleine gezinnen in de gemeenten Amsterdam. Aalsmeer en Amstelveen
Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor huishoudens met een of twee kinderen. Eén van de kinderen moet jonger dan 18* jaar zijn. U mag wel reageren op deze woningen als u niet aan deze voorwaarde voldoet, maar gezinnen met 1 of 2 kinderen gaan voor. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang kleine gezinnen’.

Voorrang voor grote gezinnen in de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer en Amstelveen
Deze woningen zijn met voorrang bestemd voor gezinnen met minimaal drie kinderen onder de 18* jaar. Vervolgens komen gezinnen met minimaal één kind onder de 18 in aanmerking. U herkent deze woning aan de tekst onder de foto ‘voorrang grote gezinnen’. 

In Amsterdam komen huishoudens zonder kinderen onder de 18* niet in aanmerking en kunnen niet op de woning reageren. In Aalsmeer en Amstelveen mogen huishoudens zonder kinderen onder de 18* wel reageren maar gezinnen met kinderen onder de 18* krijgen voorrang.

Woningen ‘alleen voor huishoudens zonder kinderen’ in de gemeenten Amsterdam
Sommige woningen in de gemeente Amsterdam zijn alleen bestemd voor huishoudens zonder kinderen. Dit geldt voor de kleinere één en twee kamerwoningen die niet geschikt zijn voor bewoning met kinderen en voor de meeste seniorenwoningen. Deze woningen herkent u aan de tekst ‘Alleen voor huishoudens zonder kinderen’. Huishoudens met een kind (ongeacht de leeftijd) en ook eenoudergezinnen kunnen niet op deze woningen reageren en zien deze woningen niet in hun passend aanbod
Jongerenwoningen
Studenten die een voltijdopleiding aan een MBO-, HBO- of universitaire instelling in de Stadsregio Amsterdam volgen komen niet in aanmerking voor een jongerenwoning, tenzij er in de gemeente waarin de jongerenwoning staat geen studentenwoningen zijn. Zij komen wel in aanmerking voor een studentenwoning via StudentenWoningWeb.

Seniorenwoning
Seniorenwoningen liggen meestal op de begane grond of eerste verdieping, of zijn bereikbaar met een lift. Een seniorenwoning is in principe bestemd voor mensen vanaf 55 jaar. Soms worden deze woningen aangeboden aan mensen vanaf 50 jaar. Huishoudens met kinderen worden meestal uitgesloten voor een seniorenwoning.