aquatermie

Het is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte en/of koude uit riool-, afval-, drink- en oppervlaktewater. In Amsterdam met de vele grachten en waterpartijen is dit een nog ongebruikte kans om energie te winnen en onze huizen mee te verwarmen en te verkoelen. Het zal in de toekomst zeker zijn plek krijgen in de totale energiemix.