Onbewoonde staat

Dan zijn de werkzaamheden van dusdanige aard dat het onverdraagbare overlast geven of te onveilig is voor de bewoner. In dat geval worden bewoners geherhuisvest naar een andere (tijdelijke) woning en kunnen na de werkzaamheden weer terugkeren naar hun woning, of, als ze dat liever willen, met voorrang verhuizen naar een andere woning.