peildatum

Als 70% van de bewoners voor het renovatievoorstel heeft gestemd en het projectplan definitief is, dan vraagt Eigen Haard bij het Stadsdeel Oost de peildatum aan. Vanaf de peildatum schrijft Eigen Haard je in bij WoningNet met een stadsvernieuwingsurgentie. Wanneer je definitief wilt verhuizen kun je vanaf dan met voorrang reageren op het WoningNet aanbod.

Vanaf de peildatum heb je een jaar de tijd om vervangende woonruimte te vinden. Wisselwoningen gaan niet via WoningNet, maar krijg je rechtstreeks aangeboden van de bewonersbegeleider. Dat gebeurt pas vanaf 3 maanden voordat de peildatum afloopt, tenzij er dringende redenen zijn om eerder naar een wisselwoning te gaan.