warmtetransitieplan

Gemeenten stellen het in samenwerking met netbeheerders, woningcorporaties, provincies, bewoners en bedrijven op. Het bestaat uit een aantal onderdelen:

  1. Analyse van de warmtevraag. Deze impactscan is de eerste fase bij het overstappen naar aardgasvrije wijken.
  2. Warmtevoorziening per wijk. In het warmtetransitieplan geeft de gemeente per wijk aan welke alternatieve warmtevoorziening zij in een gebied verwacht en wanneer deze gerealiseerd moet zijn. De warmtevoorziening voor een wijk kan ruimtelijke gevolgen hebben.

Binnen de komende twee jaar moet heel Nederland in kaart zijn gebracht en komt er duidelijkheid over wat de mogelijkheden voor ons pand zullen zijn en worden.