zonne-energie

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. Deze energie, samen met afgeleide vormen zoals windenergie, waterkracht en biomassa vormt meer dan 99,9% van alle hernieuwbare energie op Aarde. De hoeveelheid energie die de aarde bereikt, is ca. 9000 maal groter dan de energiebehoefte van alle 7 miljard aardbewoners samen.

Deze energie benutten cruciaal om duurzaam te leven in balans met het ecosysteem van de Aarde.