Wat is een fundering?

De fundering is de draagconstructie waarop een gebouw geplaatst wordt.
Er zijn drie typen funderingen te onderscheiden, te weten: funderingen op staal, roosterfunderingen en (houten)paalfunderingen.

De Zeeburgerdijk 59-109 is gebouwd op (houten)paalfunderingen.

Zeeburgerdijk 50 Bouwput hoofdrioleringsgemaal.