Welke onderzoeken zijn er allemaal gedaan?

 • Casco funderingsonderzoek
 • Lintvoeg-en vloerwaterpassing
  Met een lintvoegpassing wordt de stand van een pand in kaart gebracht. Dat wordt gedaan door het verloop van een horizontale voeg (de voeg tussen de bakstenen) te meten. Hoe schuiner deze wegloopt, hoe groter de scheefstand. Met een vloerwaterpassing meten we de oorspronkelijke vloer in de woning op vier hoekpunten.
 • Funderingsonderzoek zbd 61-63 & 91-93
  Er zijn putten gegraven om bij de fundering te komen en zo monsters te kunnen nemen en om een visuele inspectie te kunnen doen.
 • Geotechnisch onderzoek
  Een geotechnisch onderzoek, ook wel grondonderzoek genoemd, worden dmv sonderingen, boringen, en metingen inzicht in de grondwaterstand van het terrein verkregen.Dit is nodig om te kunnen inschatten hoe groot de draagkracht van een ondergrond is, en om te bepalen welke fundering nodig is.
 • Beoordeling betonnen fundatiebalk zbd 75a-99
  In 2 woningen is de vloer opengebroken om de fundatie onder de woning te kunnen inspecteren. Dit is gedaan als steekproef
 • Houtanalyses fundering Zeeburgerdijk 59-109
  Standaard procedure van een funderingsonderzoek. Er worden monsters genomen van de houten palen waar het pand op staat om te kunnen bepalen in welke conditie de palen zijn.
 • Nauwkeurigheidswaterpassing
  Met een Nauwkeurigheidswatermeting kan op de millimeter de mate van verzakking van een huis in kaart gebracht worden. Op basis van deze meting en andere visuele aspecten wordt bepaald of de fundering betrouwbaar is of niet.
 • Woonwensen onderzoek