bewonersraadpleging

Dit is een raadpleging onder de bewoners die zowel mondeling, digitaal of schriftelijk kan worden afgenomen. De bewonerscommissie en Eigen Haard bepalen samen hoe de invulling en de uitvoering van de bewonersraadpleging er uit komt te zien. De bewonersraadpleging heeft tot doel om de meningen van de huurders over het projectplan te inventariseren. Eigen Haard en de bewonerscommissie kiezen samen een derde deskundige partij om de bewonersraadpleging uit te voeren.