gekwalificeerd advies

Na het informeren van alle huurders vraagt Eigen Haard de bewonerscommissie om gekwalificeerd advies over het projectplan (het ontwerpplan en het sociaal plan). Het gekwalificeerd advies bestaat uit de volgende punten:

 1. Een reactie op het projectplan als geheel *.
 2. De uitwerking van de renovatie en de gevolgen voor de huurders.
 3. Het sociaal plan, met daarin specifiek aandacht voor:
  1. Of de uitvoering van de werkzaamheden in bewoonde staat plaatsvindt.
  2. De renovatiewerkzaamheden en de faciliteiten waar huurders gebruik van kunnen maken.
  3. De afspraken over de huurprijzen na de ingreep.
  4. Het interim beheer.

* Hiervoor voert de bewonerscommissie onder andere een bewonersraadpleging uit (mondeling, digitaal of schriftelijk) met als doel om de meningen van de huurders over het projectplan te inventariseren.