Herstructurering

Dit is ingrijpender dan herontwikkeling. Herstructureren houdt vaak ook in dat de functie van een plek/ruimte gaat veranderen.